Tájékoztatás a bírálóknak

Tisztelt Bírálók!

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a bírálói folyamat részleteiről.

A bírálat két szakaszból áll:

1. Dolgozatok bírálata a konferenciát megelőző időszakban: 2020. február 18.–március 18.
2. Az előadások véleményezése a konferencia egyes szekcióiban: 2020. április 6.

A szekció elnökökkel történt egyeztetés folyamán minden dolgozatot hozzárendeltünk két-két bírálóhoz (bizottsági taghoz). Minden szekció bizottsági tagja hozzáférést kap a saját szekciójában versenyző dolgozatok adataihoz, de bírálni csak az előzetesen megnevezett dolgozatokat kell majd.

A dolgozatok bírálata egy online felületen történik.

Első lépésként a bíráló elektronikus üzenetet kap az online felület elérési címével (https://e-conf.com/ofkd2020/review/), illetve egy személyre szabott jelszóval. Az online felületre történő belépéskor a szekció összes dolgozata látható lesz. A korábban megküldött bírálói beosztás szerint szükséges kiválasztani a bírálandó dolgozatot/dolgozatokat. A dolgozat címére kattintva megnyílik a versenyző hallgató adatlapja. A „Feltöltött file” címszó alatt szerepel a dolgozat pdf formátumban. A fájlnévre klikkelve letölthető a dolgozat.

A dolgozat bírálatának űrlapja közvetlenül ezalatt található. A bírálati lap öt szempontot tartalmaz; minden esetben 0–10-ig adható pontszám.

A szempontok az alábbiak:

1. A dolgozat szerkezete, stílusa, nyelvezetének szakszerűsége (max. 10 pont)
2. A téma irodalmának feldolgozottsága (max. 10 pont)
3. A téma kutatásának színvonala és módszertanának helyessége (max. 10 pont)
4. Az eredmények bemutatása és értékelése (max. 10 pont)
5. A munka önállósága és újszerűsége, tudományos értéke, eredmények alkalmazhatósága (max. 10 pont)

A bírálati szempontok alatt szereplő „Eredmény” legördülő menüben kérem jelöljék meg, hogy elfogadásra javasolják-e az adott dolgozatot!

A bírálathoz, a pontozáson túl, rövid szöveges indoklás hozzáfűzése is szükséges. Kérjük, hogy lehetőleg a bírálati szempontok alapján haladva, szempontonként minimum egy-két mondatban fogalmazzák meg véleményüket a dolgozattal kapcsolatban, fejtsék ki a dolgozat értékeit, hiányosságait. A szöveges értékelés révén a hallgatók átfogóbb visszajelzést kaphatnak kutatómunkájuk minőségéről, valamint a pontozás hátteréről.

A bírálatot a „Jóváhagyás” gomb megnyomásával szükséges véglegesíteni.

Ezúton is kérjük a Bírálókat a bírálatok határidőre történő elvégzésére. A bírálatok, név nélkül, megküldésre kerülnek az érintett hallgatónak is, éppen ezért nem szükséges a szöveges bírálat végén nevet, intézményt feltüntetni.

Az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem hallgatónak részvételi jogosultsága intézeti szinten lett beküldve, ezért a két intézményből érkező hallgatók esetén hiányozni fog a dolgozat végére szerkesztett részvételi jogosultság igazolás, de ezt senki ne tekintse hiányosságnak vagy kizáró oknak.

Az előadások bírálata a helyszínen történik egy pontozásos bírálati lap kitöltésével. A tájékozódás végett levelünkhöz csatoljuk ezt is. Minden szekcióban a szekció titkár gondoskodik majd a bírálati lapok kiosztásáról és begyűjtéséről.

Általános levél a bírálóknak.pd